Vilkaviškio vartotojams nustatyta nauja bazinė šilumos kaina

347

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ šilumos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 6,90 ct/kWh be PVM, t. y. 4,39 proc. didesnę, palyginus su šiuo metu galiojančia (6,61 ct/kWh be PVM).

Bendrovei apskaičiuota 2 266,30 tūkst. Eur būtinųjų šilumos tiekimo sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, t. y. 14,94 tūkst. Eur.

Taryba taip pat konstatavo, kad ankstesniu laikotarpiu UAB „Litesko“ filialas „Vilkaviškio šiluma“ dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti papildomai gavo 467,54 tūkst. Eur pajamų, tačiau bendrovė nesusigrąžino 32,41 tūkst. Eur. faktiškai patirtų būtinųjų sąnaudų (nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos nusidėvėjimo ir priežiūros, įsipareigojimų ir kitų sąnaudų). Šias papildomai gautas pajamas ir nesusigrąžintas sąnaudas turėtų įvertinti Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.

Patvirtintoje UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ šilumos bazinės kainos struktūroje biokuras sudaro 85 proc. (kitas kuras – skalūnų alyva, gamtinės dujos, dyzelinas).

2013–2018 m. UAB „Litesko“ filialas „Vilkaviškio šiluma“ į šilumos ūkį investavo beveik 2,47 mln. Eur. Didžiausia investicija – Vilkaviškio katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį (vertė 1,37 mln. Eur).

UAB „Litesko“ filialas „Vilkaviškio šiluma“ tiekia šilumą Vilkaviškio, Kybartų ir Virbalio miestų, Pilviškių miestelio, Paežerių kaimo (Vilkaviškio rajono savivaldybė) teritorijose, bendrovė aprūpina 3 907 vartotojus (97 proc. gyventojai).

Nustatyta nauja UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ bazinė šilumos kaina bus pradėta taikyti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Aistė Griškonytė
Veiklos valdymo skyriaus patarėja
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba